Vi stödjer

We Care har under senare år riktat sina hjälpinsatser till flickhemmet Kopila Filosofiska i Nepals huvudstad i Kathmandu. Nepal är ett av världens fattigaste länder och allför många barn lever under svåra omständigheter. Flickor är särskilt utsatta. Kopila Filosofiska har plats för 15 flickor som alla går i förskola eller skola genom samarbete med svenska Filosofiska School.

Kopila Filosofiska kostar drygt 12 000 kr per månad, där ca 40 procent utgörs av matkostnader och 30 procent hyra. Resterande utgifter är lokalt anställd personal, el/gas/vatten och annat som exempelvis mediciner.

We Care bekostar dessutom skolavgifter för fyra flickor som blivit för gamla för Filosofiska School samt två flickor som återförenats med sina familjer.