Om We Care

We Care är en ideell förening som verkar för att förbättra villkoren för utsatta grupper, i synnerhet barn och ensamstående kvinnor.

Vi garanterar att 100% av intäkterna når sitt ändamål. Detta är möjligt då We Care är en liten organisation som drivs av ett starkt personligt engagemang. Samtliga administrativa kostnader samt bankavgifter betalas av svenska företag. Dina gåvor går oavkortat till de behövande.

We Care startades 2012 och har sitt säte i Stockholm. Arbetet drivs av:

  • Norhan Elhakeem
  • Jessica Madani
  • Karine Raoufinia

För mer information kontakta oss: info@wecaresweden.se

Årsredovisningar

Här hittar ni information från We Care:

WeCare_Arsredovisning2017.pdf

WeCare_Arsredovisning2016.pdf

WeCare_Arsberattelse2015.pdf

WeCare_Arsredovisning_2015.pdf

WeCare_Årsredovisning2014.pdf 

WeCare_Årsredovisning2013.pdf